Cuireann, Cumann Náisúnta na Dochtúirí Teaghlaigh (CNDT) fáilte roimh an méadú achmhainní atá gealta ag an Seirbhís Náisúnta Otharcharanna I gceantar Chonamara agus deisceart Mhaigh Eo

Chas CNDT leis an seirbhís náisúnta otharcharr roinnt uaireanta le tamall le haghaidh an seirbhís atá ar fáil i gconamara a phlé.

Deimhniú go bhfuil 18 paraméiseach breise fostaithe, I nGaillimh, agus go bhfuil súil an figúir seo a mhéadú go dtí 23 roimh deire na blianna.

Mar thoradh ar seo tá an seirbhís in achmhain otharchar breise agus feithicúil cúnta breise a sholathar sa gceantar seo.

Sa bhreis ar seo déanfar traénáil ar chóras freagróirí pobail chomh maith leis an seirbhís dóiteán áitúil le freastal ar eachtraí a cheapann an seirbhís náisúnta otharchar feilúnach

Déanadh socrú freisin go mbeadh fail ag dochtúirí teaghlaigh ar stoc agus earaí a theastaionn le freastal ar cásann práinneach

Dheimhnigh an SNA go bhfuil agus go mbeadh and ionad otharchar ar an gceathrú rua ag feidhmiú 24/7 365 lá sa mbliain.

Tá CNDT le monatóireacht a dhéanamh ar an seirbhís go háitúil ag súil go mbeidh feabhas ar. Beidh athbhreithniú arís faoi cheann trí mhí.

Deir Uachtarán cCumann náisúnta an dochtúirí teaghlaigh, an Dr Maitiú Ó Tuathail : Cuirnean muid fáilte roimhe an dul chun cinn seo. Tá súil again go bhfeicfidh muintir na háite feabhas ar an seirbhís. Déanfaidh muid athbhreithnú ar cúrsaí I gceann trí mhí”

 

Críoch

 

Notes for editors:

 

For further information, please contact: Gerry Mullins, Head of Communications at the NAGP – Tel. 0863080781 / gmullins@nagp.ie